Sedana

DESIGN • KOMMUNIKATION

Sedana Medical är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patienters liv under och efter sedering. 

För mer information: sedanamedical.com

Cookie-samtycke med Real Cookie Banner